Jobs
Contact Info

Ronald Sun
International Office
Chongqing University of Technology
No. 69, Hongguang Avenue, Chongqing, 400054
China
Tel: +86-23-62563258
Mobile: +86-13983432818; +86-18996121261
Fax: +86-23-68668981

Email: wb@cqut.edu.cnwbcqit@yahoo.com
Skype: wbofcqit
Yahoo Messenger: wbcqit@yahoo.com